جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي يوزبند كليبر
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان كليبر
دهستان پيغان چاي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر