اعضاء هيات مديره
 

سيد مرتضي نيرومند اسكوئي

رئيس هيئت مديره و مديرعامل

تلفن : 04133376003
نمابر : 04133376004
پست الكترونيك: m.niroumand@isipo.ir

سهراب فيض زاده

عضو موظف هيئت مديره

تلفن : 04133379445
نمابر : 04133379446
پست الكترونيك: s.feizzadeh@isipo.ir

محمدصادق پورمهدي

عضو غير موظف هئيت مديره

تلفن : 04133376003
نمابر : 04133376004
پست الكترونيك: eaiec@isipo.ir

محمد تقي هنربر

عضو موظف هيئت مديره

تلفن : 04133387233
نمابر : 04133376003
پست الكترونيك: eaiec@isipo.ir

محمدحسين باقري فيروز سالاري

عضو غير موظف هئيت مديره

تلفن : 04133376003
نمابر : 04133376004
پست الكترونيك: eaiec@isipo.ir