جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

ارائه تسهيلات به خريداران ماشين آلات ساخت داخل براي زمستان سال 1398

شروع اطلاعیه :‌1398/10/08
پایان اطلاعیه :‌1398/12/29

شرح اطلاعیه:

به اطلاع واحدهاي صنعتي متقاضي خريد ماشين آلات صنعتي ساخت داخل مي رساند دبيرخانه "برنامه توسعه صنعت ماشين سازي" معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري طرح ويژه اي در قالب "رونق توليد" جهت ارائه تسهيلات به خريداران ماشين آلات ساخت داخل براي زمستان سال 1398 به شرح جدول ذيل در نظر گرفته است تا زمينه بهره مندي كليه شهركهاي صنعتي استان هاي كشور از اين تسهيلات را فراهم آورد. متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن (6-63103414)021 (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري) تماس حاصل فرمايند.