جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پذيرش اعضا جهت تشكيل تيمهاي عارضه يابي وتيم هاي توانمندسازي كلينيك كسب و كار

شروع فراخوان :‌1397/06/10
پایان فراخوان :‌1397/07/30

شرح فراخوان:

شركت شهرك هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي در راستاي راه اندازي كلينيك كسب و كار نسبت به پذيرش اعضاء جهت تشكيل تيم هاي عارضه يابي و تيم هاي توانمند سازي اقدام مي نمايد.
دواطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام مي توانند حداكثر تا تاريخ 1397/06/20 به حوزه معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان و يا دفتر شهرك فناوري خودرو مراجعه و ثبت نام نمايند.

- آقاي هادي اسكندرزاده كارشناس حوزه معاونت صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي استان به شماره تماس 33387413

- آقاي سيدرضا زنوزي كارشناس شهرك فناوري خودرو به شماره تماس 34476550

فایل وجود ندارد