جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

شركت در دوره آموزشي عامليت توسعه خوشه هاي كسب و كار (cda)

شروع اطلاعیه :‌1398/11/12
پایان اطلاعیه :‌1398/11/18

شرح اطلاعیه:

بدينوسيله به اطلاع ميرساند شركت شهركهاي صنعتي استان هرمزگان دوره آموزشي عامليت توسعه خوشه هاي كسب و كار (CDA) در تاريخ هاي 12 لغايت 18 بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد كرد لذا از علاقمندان دعوت ميگردد جهت شركت در دوره مذكور حداكثر تا تاريخ 98/9/10 به دفتر معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي جهت مصاحبه مراجعه فرمايند
شماره تماس : 04133387413

فایل وجود ندارد