جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

هفتمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران

شروع اطلاعیه :‌1398/09/26
پایان اطلاعیه :‌1398/09/29

شرح اطلاعیه: