جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

طرح ملي توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار (طرح تاپ )

شروع اطلاعیه :‌1398/05/08
پایان اطلاعیه :‌1398/09/30

شرح اطلاعیه:

بنگاههاي توليدي , معدني و تجاري ,اعضاي هيئت علمي و اساتيد محترم دانشگاهها , سربازان وظيفه و دانشجويان مي توانند به سامانه (طرح تاپ ) به آدرس www.iranetop.ir, و يا http//top.mimt .gov.ir مراجعه و جهت ثبت نام , اعلام نياز بنگاه و يا اعلام آمادگي رفع نياز اقدام نمايند .
جهت كسب اطلاعات بيشتر فايلpdf پيوستي دانلود و مطالعه گردد و يا با دبير خانه مركزي طرح به شماره 02126148285 ويا سركارخانم متولي رئيس اداره آموزش ,پژوهش و فناوري سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجانشرقي به شماره 35211118تماس حاصل فرمائيد