جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تور بازدید از نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی ) ADIPEC (

شروع فراخوان :‌1398/08/20
پایان فراخوان :‌1398/08/23

شرح فراخوان: