جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398

شروع فراخوان :‌1398/06/16
پایان فراخوان :‌1398/07/25

شرح فراخوان:

سازمان توسعه تجارت ایران طبق سالهای گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398 می باشد.
به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی در سطح استان¬ها می¬ رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص¬های مقرر و مندرج در سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال1398 طی بیست وسومین سالروز ملی صادرات می باشد.
لذا از کلیه صادرکنندگان محترم ( اتحادیه های صادراتی ، جامعه تولید کنندگان و صادر کنندگان گروه فناوری بالا (Hi-Tech ) ، تجار و بازرگانان ) در سطح استان¬ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی می¬ باشند درخواست می¬ گردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند:
1- مراجعه به سامانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس https://e.tpo.ir بخش صادرکنندگان نمونه ( لینک استانی )
2- مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه، براساس هر یک از گروههای کالایی
3- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت آدرس https://e.tpo.irاز روز شنبه مورخ 06/16/1398تا پایان روز پنجشنبه مورخ 25/7/1398
4- تحویل اصل مدارک و مستندات از روز شنبه مورخ 23/6/1398 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/7/1398 به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1398 مستقر در سازمان¬های صنعت، معدن و تجارت استان¬ها (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت)
* دبیرخانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.
* متقاضیان شرکت در فرآیند فوق می بایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه (معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند.