جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان مشارکت در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات مصرفی کراچی- پاکستان

شروع فراخوان :‌1398/09/01
پایان فراخوان :‌1398/09/03

شرح فراخوان: