جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دومين نمايشگاه تخصصي بين المللي كاغذ، مقوا، فرآورده هاي سلولزي و ماشين آلات مربوطه

شروع فراخوان :‌1398/05/15
پایان فراخوان :‌1398/05/18

شرح فراخوان:

دومين نمايشگاه تخصصي بين المللي كاغذ، مقوا، فرآورده هاي سلولزي و ماشين آلات مربوطه
15 الي 18 مرداد 1398
واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان در صورت شركت در نمايشگاه فوق، مي توانند با هماهنگي قبلي با شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي از حمايتهاي مالي مربوطه (طبق ضوابط) بهره مند گردند.
در صورت نياز با شماره تلفن 04133387526 تماس حاصل فرماييد.