جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تمديد مهلت ثبت نام

شروع اطلاعیه :‌1398/04/01
پایان اطلاعیه :‌1398/04/24

شرح اطلاعیه:

اطلاعيه
تمديد مهلت ثبت نام بيست و سومين دوره انتخاب صادركنندگان نمونه ملي و سومين جايزه ملي نشان (برند ) تجاري برتر ايران
به دليل استقبال و درخواست متقاضيان مهلت ثبت نام در فرآيند انتخاب صادر كنندگان نمونه ملي و برندهاي تجاري ايران در سال 1398تا روز دوشنبه مورخه 98/4/24تمديد شد. لذا از كليه متقاضيان محترم در سطح كشور دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل به شركت در اين رقابت ملي با مراجعه به سامانه ميز خدمات الكترونيك سازمان توسعه تجارت به آدرس e.tpo.ir ثبت نام نمايند.

تهران - بزرگراه چمران -محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران - سازمان توسعه تجارت ايران دبير خانه رويدادهاي ملي و امور ترويج تجارت

تلفن تماس : 02132663561