جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

برگزاري دوره آموزشي تربيت عاملين توسعه خوشه هاي كسب وكار

شروع اطلاعیه :‌1398/03/19
پایان اطلاعیه :‌1398/03/21

شرح اطلاعیه:

بدينوسيله با توجه به برگزاري دوره آموزشي تربيت عاملين توسعه خوشه هاي كسب و كار ( CDA ) در استان اصفهان، از افراد علاقمند دعوت به عمل مي آيد تا تاريخ 21/3/98 به دفتر مديريت توسعه بازار صنايع كوچك واقع در شركت شهركهاي صنعتي استان به آدرس تقاطع گلگشت كوچه شفا اول كوي زيبا پ 4 طبقه سوم مراجعه نمايند.

فایل وجود ندارد