جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پذيرش عضو جهت تشكيل تيم هاي عارضه يابي وتيم هاي توانمند سازي كلينيك كسب و كار

شروع فراخوان :‌1398/01/20
پایان فراخوان :‌1398/02/20

شرح فراخوان:

شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي در راستاي راه اندازي كلينيك كسب و كار و تكميل اعضائ جهت تشكيل تيم هاي عارضه يابي وتيم هاي عارضه يابي وتيم هاي توانمندسازي ,نسبت به پذيرش اقدام مي نمايد.داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام مي توانند حداكثر تا 98/2/20به حوزه معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان (آقاي هادي اسكندرزاده به شماره تماس 33387529)ويا دفتر شهرك فناوري خودرو (آقاي سيد رضا زنوزي به شماره تماس 34476550)مراجعه و نسبت به ارائه رزومه كاري اقدام نمايند .

فایل وجود ندارد