جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

ساعات كار شركت

شروع اطلاعیه :‌1398/01/19
پایان اطلاعیه :‌1398/12/01

شرح اطلاعیه:

به اطلاع كليه شهروندان و صنعتگران محترم مي رساند ساعات كاري شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30الي 14:30و روزهاي پنجشنبه از ساعت 7:30الي 13:30مي باشد.

فایل وجود ندارد