جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

دومين رويداد استاراپ دمو صنعت استان مركزي

شروع اطلاعیه :‌1397/11/30
پایان اطلاعیه :‌1397/12/15

شرح اطلاعیه:

شركت شهركهاي صنعتي استان مرکزی درنظر دارد، دومین رويداد استارتاپ دمو استان مرکزی با موضوع خدمات در شهرکهای صنعتی، نوآوری‌های صادرات، فناوری‌های مالی (فینتک)، نوآوری در توسعه زیست‌بوم کسب و کارهای صنعتی نوپا و حل نیازهای فناورانه خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌ها با تمركز بر جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و صندوق‌های پژوهش فناوری کشور، برگزار نمايد. لذا مشاورين، نخبگان، دانشگاهيان و صنعتگران محترم استان، جهت ثبت ايده در خصوص اين رويداد یک روزه، مورخ 15 اسفندماه سال جاري و در محل مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی، برگزار خواهد شد و طرح‌هاي منتخب، از حمايت مادي و معنوي شركت شهركهاي صنعتي، پارك علم و فناوري استان و صندوق‌های پژوهش و فناوری مشارکت‌کننده در این رویداد، برخوردار خواهند شد.
علاقه‌مندان مي‌توانند جهت ثبت ايده و كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي Startup-markazi.ir، مراجعه نمايند.

فایل وجود ندارد