جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اولين نمايشگاه تخصصي مواد غذايي

شروع فراخوان :‌1397/11/16
پایان فراخوان :‌1397/12/24

شرح فراخوان:

اولين نمايشگاه تخصصي مواد غذايي و صنايع وابسته ايران در عراق -بغداد 20-24 اسفند1397