جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمايشگاه دستاوردهاي 40ساله انقلاب اسلامي ايران

شروع اطلاعیه :‌1397/11/12
پایان اطلاعیه :‌1397/11/22

شرح اطلاعیه:

نمايشگاه دستاوردهاي 40ساله انقلاب اسلامي ايران در محل مصلي امام خميني (ره) تبريز ساعت بازديد 10- 19 تاريخ 97/11/12 لغايت 97/11/22
www.dastavard5v.ir

فایل وجود ندارد