جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

(ميز استاني سوريه)

شروع فراخوان :‌1397/11/02
پایان فراخوان :‌1397/11/07

شرح فراخوان:

قابل توجه فعالان اقتصادي استان آذربايجان شرقي
بدينوسيله فرم هاي ويژه «پروژه هاي عمراني و خدمات فني و مهندسي» و «پروژه هاي سرمايه گذاري اقتصادي و صنعتي» كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان آذربايجان شرقي (ميز استاني سوريه) به پيوست مي باشد.
از علاقمندان محترم خواهشمند است تا سه روز كاري نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه اقدام و به شماره فاكس 04134473715 ارسال نمايند تا بر اساس اطلاعات جمع آوريشده قوي ترين تيم انتخاب و در قالب يك هيئت اقتصادي به سوريه اعزام گردند.