جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

اجراي مواد 5و6مبارزه با قاچاق كالا و ارز

شروع اطلاعیه :‌1397/10/13
پایان اطلاعیه :‌1397/11/30

شرح اطلاعیه:

بسمه تعالی

در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه های اجرائی آن کلیه واحدهای صنفی ، صنعتی ، تجاری و تولیدی مکلف هستند مقادیر موجودی و گردش کالای تولیدی و مصرفی خود را در سامانه جامع انبارها و مراکز ذخیره سازی کالا به نشانی اینترنتی www.nwms.ir ثبت نمایند. همچنین بطور مستمر سیستم داشبورد و رسید ، حواله را در سامانه مذکور اجرا نمایند .بدیهی است اجرای موضوع ضرورت و فوریت داشته و با موارد تخلف و عدم ثبت طبق قانون قاچاق کالا و ارز برخورد بعمل خواهد آمد.
روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

فایل وجود ندارد