جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پنجمين جشنواره ملي ايده هاي برتر و اختراعات مديريت شهري

شروع فراخوان :‌1397/10/10
پایان فراخوان :‌1397/10/20

شرح فراخوان:

پنجمين جشنواره ملي ايده هاي برتر و اختراعات مديريت شهري 3و4بهمن ماه سال جاري