جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

آگهي مناقصه انتخاب فن بازار منطقه اي استان آذربايجان شرقي در سال 99

شروع اطلاعیه :‌1399/04/22
پایان اطلاعیه :‌1399/05/07

شرح اطلاعیه:

به اطلاع مي رساند مناقصه انتخاب فن بازار منطقه اي استان آذربايجان شرقي در سال 99 بر روي سامانه ستاد ايران قرار گرفته است.بدين وسيله از علاقمندان داراي شرايط مندرج در آگهي دعوت مي شود در اين مناقصه شركت نمايند.