شرح فعاليت :

اين مراكز با هدف انتقال فناوري و دانش از كشورهاي صاحب فناوري و همچنين افزايش تعاملات فناورانه بين بنگاه هاي كوچك و متوسط كشورها از سال 1396 با ايجاد مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي كليد خورد.

از آنجا که هدف نهایی فعالیت‌های مشترک هم افزا در حوزه اقتصاد، افزایش رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی، ملی و منطقه ای می باشد ، لذا دسترسی به منابع موثرتر تولید ارزش و همکاری مشترک در استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود، امری بدیهی و حیاتی است و از آنجا که فناوري و نوآوری دو عامل حیاتی برای پویایی و توسعه هرچه موثرتر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره وری سرمایه گذاری فعالان اقتصادی می باشند، لذا مراکز انتقال فناوري نظیر به عنوان مراکز همگرا کننده و متمرکز کننده ایده‌های نوین و فناوري‌های مورد نیاز جهت تولید و ارایه خدمات متمایز و رقابت‌پذیر در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر مي باشند.

در اين مراكز همكاري بين دو بنگاه ايراني و خارجي بر مبناي اعتماد طرفين، فناوري مورد تبادل و با تأمين منافع طرفين و ارتقاي متناسب دو بنگاه در جريان اين فرآيند صورت مي پذيرد.

برگزاري كنفرانس هاي بهم رساني داخلي و خارجي: كنفرانس بهم رساني جايي است كه شركتهايي به هم رساني شده براي تبادل واقعي همديگر را ملاقات مي كنند. در جريان اين ملاقات امكان امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك و درنهايت عقد قرارداد انتقال فناوري/ دانش فراهم مي شود. مركز مبادله فناوري به عنوان ساختار كليدي بين دو طرف به ارائه خدمت مي پردازد. تقاضاهاي فناوري مورد درخواست را شناسايي مي كند.

فرآيند اجرايي :

مركز مبادله فناوري ايران و كره جنوبي
مرکز مبادله فناوري مشترک ایران و کره نهادی است جهت توسعه همکاری فعالان اقتصادی دو کشور در راستای هم افزایی ناشی از اشتراک فناوری ، نوآوری و سرمایه گذاری های مشترک جهت توسعه اهداف اقتصادی و تجاری فی مابین .
اهداف :
     •ایجاد همگرایی و هم افزایی فعالیت‌های اقتصادی مشترک ایران و کره و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک
     •توسعه بازارهای ملی و فراملی فعالان اقتصادی دو کشور مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده بیشتر ( مبتنی بر فناوری‌های نوین و نوآوری)
فعالیتهای اصلی
     •شناسايي و مستندسازي نيازهاي فناورانه كه در داخل كشور قابل تأمين نمي باشد و ارسال به طرف كره‌اي و انجام هماهنگي و ارائه حمايتهاي لازم جهت برگزاري جلسات رودرو بين متقاضي و عرضه كننده فناوري و پيگيري تا مبادله كامل فناوري.
     •تجمیع ایده ها و فناوريهای نوین جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی در راستای بکارگیری موثرتر سرمایه ها و فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی
     •معرفی فعالیتهای اقتصادی دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران جهت ورود به کسب و کارهای پیشرفته و مبتنی بر فناوريهای برتر
     •معرفی فرصتها و مزیتهای دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کره جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت مشترک با فعالان اقصادی ایرانی ( به دلیل دسترسی به منابع ارزان انرژی  ، مواد اولیه ، نیروی انسانی ، بازار داخلی ایران و بازار منطقه ای غرب آسیا و ... )
     •ارایه مشاوره به طرفین ( ایرانی و کره ای ) در راستای ارتقای فعالیتهای اقتصادی خود مبتنی بر همکاریهای فی مابین
     •ارایه حمایتها و تسهیلات ( توسط هر دو دولت ایران و کره ) جهت ترغیب فعالیتهای مشترک هم افزا
دستاوردها :