جزییات مناقصه/مزایده
 

لكه گيري در شهرك صنعتي هشترود و نگهداري تاسيسات ساختمان مركزي شركت

استان:‌
شماره آگهی :‌10002-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/04/12
پایان مناقصه :‌99/04/28

شرح اگهی

Base64

فایل وجود ندارد