جزییات مناقصه/مزایده
 

واكاري و نگهداري فضاي سبز و خدمات در شهركها و نواحي صنعتي استان

استان:‌
شماره آگهی :‌9442-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/04/08
پایان مناقصه :‌99/04/24