جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات پروژه هاي عمراني شهرك صنعتي مرند دو و ناحيه صنعتي ترك ميانه

استان:‌
شماره آگهی :‌8592-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/04/01
پایان مناقصه :‌99/04/17