جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات معاونت صنايع كوچك شهركهاي صنعتي استان

استان:‌
شماره آگهی :‌8604-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/04/01
پایان مناقصه :‌99/04/17