جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات پروژه هاي عمراني شهركهاي صنعتي استان

استان:‌
شماره آگهی :‌8923-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/04/05
پایان مناقصه :‌99/04/21