جزییات مناقصه/مزایده
 

چاراويماق آخولا هشترود ورزقان ميانه

استان:‌
شماره آگهی :‌7565-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/03/24
پایان مناقصه :‌99/04/10