جزییات مناقصه/مزایده
 

واكاني و نگهداري از فضاي سبز وخدمات در شهركها و نواحي صنعتي استان

استان:‌
شماره آگهی :‌6824-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/03/20
پایان مناقصه :‌99/04/07