جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات

استان:‌
شماره آگهی :‌6323-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/03/13
پایان مناقصه :‌99/03/31