جزییات مناقصه/مزایده
 

سراب وهشترود ومرند2 و زنوز و ورزقان و توسعه بناب وعليشاه و آخولا

استان:‌
شماره آگهی :‌5676-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/03/03
پایان مناقصه :‌99/03/20