جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث شبكه روشنايي و شبكه توزيع آب

استان:‌
شماره آگهی :‌4583-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/02/29
پایان مناقصه :‌99/03/17