جزییات مناقصه/مزایده
 

نظافت ساختمان مركزي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي

استان:‌
شماره آگهی :‌3887-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌توسعه مديريت و منابع
شروع مناقصه :‌99/02/22
پایان مناقصه :‌99/03/06