جزییات مناقصه/مزایده
 

مناقصات

استان:‌
شماره آگهی :‌3842-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/02/21
پایان مناقصه :‌99/03/06