جزییات مناقصه/مزایده
 

گاز توسعه بناب عليشاه و آخولا

استان:‌
شماره آگهی :‌3826-11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/02/21
پایان مناقصه :‌99/03/06