جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث خیابان و جدول گذاری و تهیه و اجرای آسفالت در ناحیه صنعتی علیشاه

استان:‌
شماره آگهی :‌2864 -11
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌99/02/13
پایان مناقصه :‌99/02/30