جزییات مناقصه/مزایده
 

فروش يك باب مغازه در شهرك صنعتي شهيد سليمي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-2296
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مزایده :‌99/02/04
پایان مزایده :‌99/02/20

شرح اگهی

مزايده تا 20 ارديبهشت تمديد شده و بازگشايي 21 ارديبهشت خواهد بود