جزییات مناقصه/مزایده
 

امكان سنجي ايجاد شهرك نمايشگاهي و كارگاهي خوشه صنايع چوبي و مبلمان مرند

استان:‌
شماره آگهی :‌11-654
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌صنايع كوچك
شروع مناقصه :‌99/1/26
پایان مناقصه :‌99/2/03