جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني شبكه داخلي در شهرك صنعتي ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11-399
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/1/20
پایان مناقصه :‌98/1/27