جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث ساختمان ايستگاه گازدر ناحيه صنعتي زنوز تكميل ساختمان ايستگاه گاز در شهرك صنعتي مرند 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11/40342
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/12/27
پایان مناقصه :‌99/1/7