جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي بيلوردي .

استان:‌
شماره آگهی :‌11/40256
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/12/27
پایان مناقصه :‌99/1/07