جزییات مناقصه/مزایده
 

نيرو رساني به تجهيزات سرچاهي در شهرك صنعتي شهيد نيرومند اسكويي

استان:‌
شماره آگهی :‌11-40008
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/12/26
پایان مناقصه :‌99/1/07