جزییات مناقصه/مزایده
 

گازرساني شبكه داخلي در شهرك صنعتي ملكان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/40008
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/12/26
پایان مناقصه :‌99/1/7