جزییات مناقصه/مزایده
 

تكميل احداث ايستگاه گاز در شهرك صنعتي مرند 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11-36399
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/11/28
پایان مناقصه :‌98/11/26