جزییات مناقصه/مزایده
 

ثبت ملي نخودچي و حبوبات ممقان

استان:‌
شماره آگهی :‌11/35951
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/11/17
پایان مناقصه :‌98/11/23