جزییات مناقصه/مزایده
 

حفار ي چاه عميق در شهرك صنعتي مرند 2

استان:‌
شماره آگهی :‌11-34496
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/11/05
پایان مناقصه :‌98/11/13