جزییات مناقصه/مزایده
 

فروش اسقاطي يك دستگاه خودروي سواري پاترول 4درب -سفيدروغني مدل 1376

استان:‌
شماره آگهی :‌11-33303
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت اداري
شروع مزایده :‌98/10/28
پایان مزایده :‌98/11/12