جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث اتاقك ايستگاه گاز در ناحيه صنعتي چاراويماق

استان:‌
شماره آگهی :‌11/32903
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌فني
شروع مناقصه :‌98/10/24
پایان مناقصه :‌98/11/02