جزییات مناقصه/مزایده
 

يك قطعه زمين كارگاهي به شماره 80087واقع در شهرك صنعتي تبريز 4 به متراژ 301.17 با تسهيلات ويژه

استان:‌
شماره آگهی :‌11/32136
مزایده گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
معاونت :‌معاونت برنامه ريزي
شروع مزایده :‌98/10/19
پایان مزایده :‌98/11/01